මීරිගම නගරයේ D,S sennayaka විද…

, , Leave a comment

මීරිගම නගරයේ D,S sennayaka විදුහල ඉදිරිපිට 221 මාර්ගයට මුහුනලා නිවසක් කුලියට දීමට ඇත 1 room ,big sala, kitchen ,dining room ,bathroom ටයිල් අල්ලල සිවිලිම් ගහල තාප්ප බැදල නෑ සාමාන්‍ය නිවසක් 0714127686

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම