මීරිගම නගරය අවටින් මාසික කුලී …

, , Leave a comment

මීරිගම නගරය අවටින් මාසික කුලී පදනම යටතේ කඩ කාමරයක් ඕන කරලා තියෙනවා.. කඩ කාමරයක් තියේනම් තියෙන ස්ථානය සහ මසකට අවශ්‍ය කුලී මුදලත් සදහන් කරගෙන යමුද.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම