මීරිගම නගරය අවටින් වට තාප්පය හ…

, , Leave a comment

මීරිගම නගරය අවටින් වට තාප්පය හෝ දැල් ගසා ඇති නිසවසක් කුලියට සොයයී..
( සුරතල් සතුන් දෙදෙනෙක් ඇති බැවින් තාප්පයක් හෝ දැල් ගසා තිබීම අනිවාර්යයී..)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම