මීරිගම නගරය අවටින් හෝ නගරයට 10…

, , Leave a comment

මීරිගම නගරය අවටින් හෝ නගරයට 10km ක් නුදුරු ඕනෑම ස්ථානයකින් අක්කර 2ක් හෝ ඊට වැඩි බිම් කොටසක් අවශ්‍ය වී තිබේ.ඉඩමට පිවිසීමට පහසු වන අයුරින් මාර්ගයක් තිබීම විශේෂ වේ…

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම