මීරිගම නගරය ආසන්නයෙන් කුලියට න…

, , Leave a comment

මීරිගම නගරය ආසන්නයෙන් කුලියට නිවසක් අවශ්‍යයි.
I need a house for rent near Mirigama city.
Should be a fully equipped house, either two-storey or single-storey.
It is better if facing a main road.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම