මීරිගම නගරය ආසන්නයේම දන්ඕවිට ප…

, , Leave a comment

මීරිගම නගරය ආසන්නයේම දන්ඕවිට පාරට මුහුනලා ව්‍යාපාරික බිම් කොටසක් පර් 9.25ක විකිනේ..
0757312613
0714212613
පර්.500000/= බැගිනි…
දිනෙන් දින දියුණුව කරායන නගරාසන්නයේ කදිම ආයෝජනයකි …

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම