මීරිගම නගරය කියන්නේ දැන් පාන්ද…

, , Leave a comment

මීරිගම නගරය කියන්නේ දැන් පාන්දර සිට ජනාකීර්ණ වන නගරයක්. පාන්දර දුම්රියට බස්රියට එන යන ජනතාව බොහොමයි.
කියන්න කණගාටුයි ඔය වෙලාවට මිරිගම කිසිම කඩයක් ඇරලා නෑ. තේ එකක් බොන්න, මොනවා හෝ ආහාරයට ගන්න, අඩුම වතුර ටිකක් බොන්නවත් කිසිම තැනක් නෑ.
ඉස්සර නම් කරත්තයක තියාගන හෝ කොළ කැඳ විකුණන ස්ථානයක් තිබ්බා. දැන් ඒකත් නෑ.
කවුරු හෝ අලුතින් හිතන ව්‍යාපාරිකයෙකුට හොඳටම අවස්ථාව තිබෙනවා පාන්දර සිට ක්‍රියාත්මක වන කඩයක් කරන්න.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම