මීරිගම නගරය තුල නිවාස සැලසුමක්…

, , Leave a comment

මීරිගම නගරය තුල නිවාස සැලසුමක් ඇද ගැනීම සදහා ඇති ස්තානයන් පිලිබදව දැනුවත් කිරීමක් කරන්න පුලුවන්ද ??
. ස්තූති 🙏 .

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම