මීරිගම නගරය තුල dilivery fre…

, , Leave a comment

මීරිගම නගරය තුල dilivery free
(පාර්සල් 05 කට නොවඩු)
උදේ අහාරය – 130
දවල් අහාරය – 150
රාත්‍රි අහාරය – 130
(වෙල් 03 බත් වියාංජන අනිවාර්ය 03 මාලූ /කුකුල් මස්/ බීත්තර වලින් එකක් වේලකට)
අලුතින් පටන් ගන්න දෙයක් එක නිසා order වලට තමයි උයන්නේ එක නිසා වෙලාසන order එක දෙන්න පුලුවන්නම් හොඳයි
0712943837

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම