මීරිගම නගරය තුළ පර්චස් 100 ක …

, , Leave a comment

මීරිගම නගරය තුළ පර්චස් 100 ක ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට ඉක්මනින් අවශ්‍ය කර තිබේ.ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා තිබිය යුතු අතර අඩි 100 ක් 150ක් ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා තිබිය යුතුය.
අමතන්න 0784898578 මදුෂාන්

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම