මීරිගම නගරාසන්නව ඉන්ධන පිරවුම්…

, , Leave a comment

මීරිගම නගරාසන්නව ඉන්ධන පිරවුම් හල් පහකි. එහෙත් ඒ හැම ස්ථානයකම ඩීසල් ලබාගැන්මට වාහන පෝලිම්ය. නැතිනම් ඩීසල් නොමැත.
හේතුව කිමෙක්ද? ඉදිවන අධිවේගි මගට පස් අදින ටිපර් සිය ගණනක් මීරිගමින් ඉන්ධන පුරවාගැන්මයි. ඊයේ දින ටිපර් රථ හතළිහක් රජදහන ඉන්දන පිරවුම් හල පෝලිමේය.
මීරිගමට ලැබෙන සොච්චම් ඩීසල් ටික මේ ටිපර් මාරයන් පුරවාගත් කල මීරිගම එකෙකුගේ අවශ්‍ය තාවට ඩිසල් ඉතිරි වෙයිද?
ඉන්ධන බවුසරයකින් ලැබෙන්නේ ලීටර් 6000ක් වැනි ප්‍රමාණයකි. එක් ටිපර් රියකට ලීටර් 150 ඉක්මවා පුරවාගනු ලබයි.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම