මීරිගම නගර සීමාවට අයිති, මීරිග…

, , Leave a comment

මීරිගම නගර සීමාවට අයිති, මීරිගම වරකාපොල පාරට මුහුණලා තවලම්පිටිය පෙදෙස,
පර්ච්:15 ඉඩමක් ඉකමනින් විකිණීමට ඇත.
(විමසීම්: 77 538 8433)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම