මීරිගම නගර සීමාව තුල පිහිටි දං…

, , Leave a comment

මීරිගම නගර සීමාව තුල පිහිටි දංඹ්ව්ට පාරේ රණතුංග මාවතේ පර් 25 ක් සහ වර්ග අඩි 2000 පමණ සියළු පහසුකම් සහිත නිවස කුලියට හෝ බදු දිමට ඇත. විමසීම් 0718568358

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම