මීරිගම නාපාගොඩ ඩොක්ටර් සීදරන් …

, , Leave a comment

මීරිගම නාපාගොඩ ඩොක්ටර් සීදරන් ප්‍රතිකාර කරන ස්ථානය ගැන දැනගන්න අවශ්‍යයි. එම ස්ථානයේ නම, දුරකතන අංකය, ප්‍රතිකාර කරන දින සහ වේලාවන් සහ එම ස්ථානයට යන ගමන් මාර්ගය (මිනුවන්ගොඩ සිට)
කරුණාකර තොරතුරක් ලබාදෙන්න.
ස්තූතියි.
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම