මීරිගම නාල්ල පාර පැත්තේන් ලෝල…

, , Leave a comment

මීරිගම නාල්ල පාර පැත්තේන් ලෝලුවාගොඩ ෂෙඩ් එකට යන්නේ කොහොමද කියලා කියන්න පුළුවන්ද ? ඒ පැත්තේන් ලෝලුවාගොඩට කන්ඩලමට යන්න පුළුවන් නේද?

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම