මීරිගම නැලිගමින් පර්.11ක බිම් …

, , Leave a comment

මීරිගම නැලිගමින් පර්.11ක බිම් කොටසක් ඉතාඉක්මනින් විකිනීමට තබේ පර් ඵක ලක්ෂ 3යි බස් පාරට මීටර 200යි මීරිගම අඅදිවේගී පිවිසුමට කිමී 1යි.මිලගනන් සාකච්චා කරගතහැකියි අමතන්න 0718842915

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම