මීරිගම නිට්ටම්බුව පස්‍යාලෙ අවට…

, , Leave a comment

මීරිගම නිට්ටම්බුව පස්‍යාලෙ අවටින් කුලියට ඇදුම් මහන කවුද ඉන්න.ගවුම් ටිකක් මහගන්න තියනවා ඉක්මනින් ගවුමක් මහන්න කීයක් ගන්නවද

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම