මීරිගම නිව් චිප් සයිඩ් ගොඩනැගි…

, , Leave a comment

මීරිගම නිව් චිප් සයිඩ් ගොඩනැගිල්ලේ නව මුහුණුවරකින් ආරම්භ වන සමනල පොත්හල 2023- මැයි මස 16 වන දින ආරම්භ වන වගයි.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම