මීරිගම නිවාසයක් කුලියට දීමට. …

, , Leave a comment

මීරිගම නිවාසයක් කුලියට දීමට.

වර්ග අඩි 2000
පිරිසිදු ලිං ජලය
තෙකලා විදුලිය
වාහන කිහිපයක් ගාල් කිරීමේ හැකියාව

කාර්යාලය කාමරය
විසිත්ත කාමරය
නිදන කාමර 3
නාන කාමර 2 (ඇතුලත සහ පිටත) මුලුතැන්ගෙය

[ ] මීරිගම මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග පිවිසුමට
[ ] මීරිගම අයෝජන කලාපයට(කර්මාන්තපුරය)
ආසන්නව

ඉඩම පර්චස් 50 කට වඩා ඇති බැවින් සහ ඉහල ආර්ථික වටිනාකමක් සහිත පරිසරය හේතුවෙන් ඔබගේ අවශ්‍යතාව මත ව්‍යාපාරික කටයුතු සදහා වුවද භාවිතා කල හැකිය ( කර්මාන්ත ශලාවක්, නිෂ්පාදනාගාරයක්……..) විශාල ලොරි, කන්ටේනර් හැසිරීම් ඉඩකඩ

මාසික කුලිය : 15,000

විමසීම් : 0714 76 79 33 , 074 190 4 190

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම