මීරිගම නිවාසයක් කුලියට දීමට. …

, , Leave a comment

මීරිගම නිවාසයක් කුලියට දීමට.
(ව්‍යාපාරික අවස්තා සදහා වුවද පහසුකම් සහිතයි )

කාර්යාලය කාමරය
විසිත්ත කාමරය
නිදන කාමර 3
නාන කාමර 2 (ඇතුලත සහ පිටත) මුලුතැන්ගෙය

වර්ග අඩි 2000
පිරිසිදු ලිං ජලය
තෙකලා විදුලිය
වාහන කිහිපයක් ගාල් කිරීමේ හැකියාව

මීරිගම මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග පිවිසුමට 2.5km
මීරිගම අයෝජන කලාපයට (කර්මාන්තපුරය) 250m
ප්‍රධාන බස් මාර්ගයට 500m

ඉඩම පර්චස් 50 කට වඩා ඇති බැවින් සහ ඉහල ආර්ථික වටිනාකමක් සහිත පරිසරය හේතුවෙන් ඔබගේ අවශ්‍යතාව මත ව්‍යාපාරික කටයුතු සදහා වුවද භාවිතා කල හැකිය ( කර්මාන්ත ශලාවක්, නිෂ්පාදනාගාරයක්……..) විශාල ලොරි, කන්ටේනර් හැසිරීම් ඉඩකඩ

නිවහන සදහා මාසික කුලිය 20,000.00

මාස 3 ක අත්තිකාරමක්

විමසීම් : 074 190 4 190

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම