මීරිගම පමුණුවත්ත පර්චස් 80ක ඉ…

, , Leave a comment

මීරිගම පමුණුවත්ත පර්චස් 80ක ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට
(Mirigama Pamunuwatta 80 perch)

🔺පර්චස් 1 – Rs. 45,000/=.
🔷හදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවයක් බැවින් ඉක්මනින්ම මිලදී ගැනීමට අදහස් කරන්නෙකුට පමණක් මිල ගණන් සාකච්ඡා කර අඩුකර ගතහැක .

🔵(ඉක්මනින් විකීණීමට අවශ්‍ය බැවින් ඉඩමේ වටිනාකමට වඩා ඉතා අඩුවෙන් පලකරන ලදී. )
🔺 කොටස් කර විකීණීමට දැනට අදහසක් නැත.

🔸මීරිගම – වේවැල්දෙණිය ප්‍රධාන පාරෙන් 300m දුරින් පිහිටි ඉඩමකි.
🔸 තෙකලා විදුලි පහසුකම් සහිතයි.
🔸මාර්ගස්ථ ජල නල පද්ධතිය ඉඩමේ මායිමෙන්ම ගමන් කරයි.
🔸ලිං ජල පහසුකම්ද සහිතයි.
🔸අඩි 12 පාර.
🔸තැනිතලා හතරැස් ඉඩමකි.
🔸සින්නක්කර ඔප්පු.
🔸ඉඩම කොටස් කර විකිණීමටද සුදුසුයි.
🔸මීට ඉහතදී බැංකු ණයක්ද ලබාගෙන තිබෙන නිරවුල් ඉඩමකි.
🔸මිරීගම දක්ෂිණ සහ මධ්‍යයම අධිවේගී හුවමාරුවට 3KM කි.
🔸 අධිවේගි මාර්ග සංවර්ධනයත් සමග මිලදීගන්නෙකුට කදිම ආයෝජන දේපලකි.
🔸ව්‍යාපාරික, නේවාසික, කෘෂිකාර්මික සියලු දේ සදහා සුදුසුයි.

🔹මිරීගම නගරයට 3.5kM ,
🔹නුවර පාරට 3.5KM
🔹වේවැල්දෙණිය හන්දියේ සිට
2.5KM .

◾නුවර පාරට මිනිත්තු 10යී…..
◾මීරිගම අධිවේගී පිවිසුමට මිනිත්තු 10යී….

පොල් ගස්
කොස් ගස් – 2
තේක්ක ගස් – 2
කලුවර ගස් -1 ඇත.

Location code : 7.212590,80.137654

📞 077-1993555.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම