මීරිගම – පල්ලෙවෙල දුම්රිය ස්…

, , Leave a comment

මීරිගම – පල්ලෙවෙල දුම්රිය ස්ටේෂන් එකට විනාඩි 10 පේන දුරින් අංග සම්පූර්ණ ටයිල් කරන ලද තාප්ප ගසා ඇති නිදහස් පරිසරයක පිහිටා ඇති නිවසක් කුලියට දීමට ඇත. අමතන්න – වට්ස් ඇප් 0775645738 අංකයට ( SMS Only ) වට්ස් ඇප් පණිවිඩයක් තබන්න….. වැඩි විස්තර සදහා සහ චායාරූප සදහා වට්ස් ඇප් අංකයට SMS පණිවිඩයක් තබන්න …… විදුලිය පිරිසිදු ජලය සහිතයි. මිළ මාසිකව රු : 25000/= ක් පමණයි . ස්තුතියි 🙏

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම