මීරිගම, පස්යාල, නිට්ටඹුව හා වේ…

, , Leave a comment

මීරිගම, පස්යාල, නිට්ටඹුව හා වේයන්ගොඩ අවටින් ගෙවාගෙන යා හැකි නිවසක් ඉතා ඉක්මනින් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යයි(ලක්ෂ 50ට අඩු පමණයි) පරණ ගෙවල් එපා, ඉඩ පහසුකම හා ප්‍රධාන පාරට කිට්ටු වීම සලකනු ලැබේ, කඩිනමින් විමසන්න. 0770740048

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම