මීරිගම ප්‍රදේශයට පැමිණ Manul …

, , Leave a comment

මීරිගම ප්‍රදේශයට පැමිණ Manul වාහන පුහුණු කිරීම සදහා මනා පළපුරු රියදුරු මහතෙකු අවශ්‍යයි( වාහනය ද සහිතව)

. ඉතා ඉවසිලිමත්ව කාරුණිකව ඉගැන්විය හැකි මහතෙකු සිටී නම් මෙම post එකට පහළින් ඔබගේ දුරකථන අංකය Comment කරන්න. ( සැ යු රියදුරු පුහුණු පාසලේ ලබා දෙන පුහුණුව ඉතා අවම කාල සීමාවක පවතින නිසා කරුණාකර එම පාසල් Mention නොකරන්න. එමෙන් ම ඔවුන්ගේ උපදේශන ක්‍රියාවලිය තුළ සිසුන්ට එය ලබා දීමේදී සභ්‍යත්වය හා සදාචාරය පිළිබඳ ගැටලු රැසක් පවති.)
කඩිනමින් ලයිසන් එක සදහා අයදුම් කළ යුතු බැවින්

රු 20000 මුදලකට යටත්ව අවම දින කිහිපයක් තුළ පුහුණුව ලබා දිය හැකි මහතෙකු ඔබගේ දුරකථන අංකය පහතින් Comment කරන්න.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම