මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨා…

, , Leave a comment

මීරිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය තුල පදිංචි අවුරුදු 20 ට වැඩ් කිසිදු එන්නතක් ලබා නොගත් ඕනෑම අයකුට සයිනොෆාම් පළමු මාත්‍රාවත්,පළමු එන්නත් මාත්‍රාව ගෙන මසක් ගතවූ ඔනෑම අයකුටත් පළමු එන්නත ගෙන කොව්ඩ් වැලදි මසක් සම්පූර්ණ අයටත් දෙවන එන්නත ලබා ගත හැක.( මීරිගම අවට අවුරුදු 30 ට වැඩ් අය සදහා එන්නත් ලබා දෙන අවසන් අවස්ථාව මෙය ව්‍ ය හැක.) **දෙවන මාත්‍රාව ලබා ගැනිමට එන්නත් කාඩ් පත රැගෙන ඒම අනිවාර්ය වේ.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම