මීරිගම බෝතලේ අපේ ළමයි නිකේතනය …

, , Leave a comment

මීරිගම බෝතලේ අපේ ළමයි නිකේතනය වෙත මේ පවතින වාතාවරණය සමග නිසි පිළිවෙළට ආහාර පාන නොලැබෙන බවට හිතමිතුරෙකු මා වෙත දන්වන ලදී. එහි දැනට දරුවන් හා කාර්ය මණ්ඩලය හැටක් පමණ සිටීයි.
මේ අය වෙනුවෙන් ඔබට යමක් කර හැකිනම් වියළි ආහාර වර්ග ඇතුළු දේ හැකිවිදියට ඒ ආයතනය වෙත ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලාසිටිමි.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම