මීරිගම මදුරුපිටිය අවටින් ප්‍රර…

, , Leave a comment

මීරිගම මදුරුපිටිය අවටින් ප්‍රර්චර් 20ට වැඩි හිස් ඉඩමක් කුලී පදනම මත අවශ්‍යයි ,, කඩ කාමරයක් හෝ අබලන් නිවසක් තිබිය යුතුයි.. විදුලිය,ජලය අවශ්‍යයි …0771369229

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම