මීරිගම මල්හැවේ නිවසක වැඩ කටයුත…

, , Leave a comment

මීරිගම මල්හැවේ නිවසක වැඩ කටයුතු කිරිමට විශ්වාස වන්ත මැදිවියේ කාන්තාවක් අවශ්‍යයි. ඔබ හඳුනන අසරණ කෙනෙක් ඇත්නම් කරැනාකර දැනුම් දෙන්න.( සතියකට 4 වතාවක් පමණ නිවසට උදැසන පැමිණ සවස යා හැකිය. ගේදොර අස්පස් කිරිමේ හා 8 වසරේ පුතෙකු හා දියනිය අමතර පන්ති වෙත ඇරලවිම හා නැවත එක්කන් ඒම ) . ස්තුතිය

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම