මීරිගම මාළදෙනිය පාර දෙල්වල , ප…

, , Leave a comment

මීරිගම මාළදෙනිය පාර දෙල්වල , පිහිටි පැරණි නිවසක් සහිත අගනා සාරවත් පොල් ඉඩම …
අක්කර 1 යි , පර් 30, …
සියළුම බවබෝග සහිත , වගාවට සහ පදිංචියට ඉතාම සුදුසු සුන්දර අගනා පරිසරය ….
ඉක්මනින් විකිණීමට ….
විමසීම් 0777272460 –
0701890571

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම