මීරිගම “මිහිරි රජත සවිය” සංවිද…

, , Leave a comment

මීරිගම “මිහිරි රජත සවිය” සංවිදානය ඉදිරිපත් කරන
#රාජ #කපුරැ වේදිකා නාට්‍ය
2023/04/02 දින
මීරිගම යොවුන් රගහල් වේදිකාවේදී වේදිකා ගතවේ.

ටිකට් පත් මිලගනන්

3:30 දර්ශනය
ඉදිරිපෙල 500/-
පසුපෙල. 300/-

6:30 දර්ශනය
ඉදිරිපෙල. 1000/-
පසුපෙල. 500/-

දැනට ටිකට් පත් ඉතිරිවී ඇත්තේ ඉතාම සුලු ප්‍රමානයක් බැවින් ඔබගේ ටිකට් පත ඉතාම ඉක්මනින් වෙන්කර ගන්න.
ටිකට් පත් මීරිගම බස් නැවතුම්පල ඉදිරිපිට ඇති හිමාලි ටෙක්ස් ආයතනයෙන් ඔබට මිලදී ගතහැකිවේ.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම