මීරිගම මීගමුව පාරේ ඇති මෙම නිව…

, , Leave a comment

මීරිගම මීගමුව පාරේ ඇති මෙම නිවස සහිත ඉඩම ඉතාම ඉක්මනින් විකුනනු ලැබේ

✅කොටදෙනියාව නගරයට 1.5 km ආසන්නය

✅පිරිසිදු ලිං ජලය

✅විදුලිය

✅මීරිගම හා දිවුලපිටිය නගරයට විනාඩි 15

✅කොළඹ කුරුණෑගල බස් පාරට 1.5KM ( 05 bus route)

✅නිවස සමග ඉඩම (පොඩි වැඩ ටිකක් කිරීමට ඇත.)

✅මීරිගම අධිවේගී මාර්ගයට විනාඩි 15යි

✅පාසලට 200M

✅සාමකාමී පරිසරය

✅හිමිකම් ඔප්පු සහිත නිරවුල් දේපල

ඇවිත් බැලීමෙන් පසු මිලගනන් සාකච්ඡා කරගත හැක
ලක්ශ 36

0779067935

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම