*මීරිගම – මීගමු පාර, මැල්ලවගෙද…

, , Leave a comment

*මීරිගම – මීගමු පාර, මැල්ලවගෙදර , දික්ලන්දවත්ත
*පදිංචියට සුදුසු නිවස සහිත පර්චස් 40, හරි හතරැස් ඉඩම
*අලුත් ගේට්ටුව සහ ඉඩම වටේට කම්බි වැට,
විදුලිය සහ ජලය (ලිඳ) සහිතයි
*නිස්කලංක පරිසරය
*මිල ලක්ෂ 75/=
📱071 7936397
☎ 011 2539027

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම