මීරිගම මේ වගෙ කොම්පෙශෙර් එකක්…

, , Leave a comment

මීරිගම මේ වගෙ කොම්පෙශෙර් එකක් ගන්න තැනක් තියෙනවද
ගෙවන්න ගන්න තැනක් හරි අඩුවට විකුනන එකක් හරි ඉක්මනින් ඔනේ
0711111200

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම