මීරිගම රජදහනත් අධිවේග පිවිසුමත…

, , Leave a comment

මීරිගම රජදහනත් අධිවේග පිවිසුමත් අතර 221 ප්‍රධාන පාරට මුහුනලා කුඩා හිස් ඉඩමක් කුලියට අවශ්‍යයි 074-0078360

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම