මීරිගම රාජපක්ෂ ටේඩ් සෙන්‍ටර් ආ…

, , Leave a comment

මීරිගම රාජපක්ෂ ටේඩ් සෙන්‍ටර් ආයතනයෙන්
ඔබට (Hand Mixer).වසරක වගකිමක් සහිතව මිළදී ගත හැක.
වැඩි විස්තර සඳහ අමතන්න.071-2893638

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම