මීරිගම රේන්දපොල හන්ඳියේ සුදු බ…

, , Leave a comment

මීරිගම රේන්දපොල හන්ඳියේ සුදු බෝධියේ CCTV ගලවාගෙන ගිය අයගේ ඡායාරූප දැක්වේ..හඳුනන්නේනම්
මීරිගම පොලිසියට හෝ (0779046986 බෝධිය භාරකරු)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම