මීරිගම – ලින්දර,පමුණුවත්ත, හළු…

, , Leave a comment

මීරිගම – ලින්දර,පමුණුවත්ත, හළුගම අවටින් කෙක්කෙන් පොල් කැඩීමට කෙනෙක් අවශ්‍යයයි. උණ ලී හා පොල් කෙකි සැපයිය හැකිය. 0777218675

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම