මීරිගම ලින්දර හලුගම බුද්ධ පාසල…

, , Leave a comment

මීරිගම ලින්දර හලුගම බුද්ධ පාසලට යාබදව පර්චස් 40 ක ඉඩමක් විකිණීමට පර්චස් 1 ක් 60000/-
0771091101

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම