මීරිගම, ලෝලුවාගොඩ නිවසක් කුලිය…

, , Leave a comment

මීරිගම, ලෝලුවාගොඩ නිවසක් කුලියට දීමට ඇත.

221 ප්‍රධාන පාරට මීටර් 500
ජලය විදුලිය ඇත
නිදන කාමර 3, සාලය, Bathroom, ගබඩා කාමරය (නිදන කාමරයක් ලෙසද භාවිත කළ හැක), කෑම කාමරය, කුස්සිය සහිතයි
Damro, Silvermil (පොල් මෝල) BOI (Brandix, MAS Garment) ආයතන සදහා ඉතා පහසුවෙන් ළඟා විය හැක.
මාසික කුලිය – රු 20,000 /-
(ආයතන මගින් හෝ සේවක පිරිසක් එකතු වී කුලියට ගත හැක)

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න – 0778176329

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම