මීරිගම ලෝලුවාගොඩ silver mill …

, , Leave a comment

මීරිගම ලෝලුවාගොඩ silver mill ආයතනය ඉදිරිපිට (අමරගිරි වත්ත) හි සියලු පහසුකම් වලින් සමන්විත බෝඩින් කාමර දෙකක් කුලියට ලබා දීමට ඇත.
* යුවලකට හෝ පිරිමි අය සදහා පමණී.
* හතර දෙනෙක් සදහා ඇදන් හතරක් සහිත නිදන කාමර දෙකකී.
* නිස්කලංක නිදහස් පරිසරය
* පිරිසිදු ලිං ජලය(කරාම සවි කර ඇත.)
* මුලු ඉඩමෙහි අලුතෙන් ඉදි කරන ලද කාමර දෙක පමණී.

වැඩි විස්තර සදහා -: 0776076745
0756076745

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම