මීරිගම වරකාපොල පාරේ (බෝතලේ) ඉඩ…

, , Leave a comment

මීරිගම වරකාපොල පාරේ (බෝතලේ) ඉඩමක් විකිණීමට

👉 මිල: ලක්ෂ 15 (සාකච්ඡා කරගත හැක)

👉පර්චස් 25යි

👉මීරිගම (විල්වත්ත) මධ්‍යම අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 15 යි

👉මීරිගම නගරයට විනාඩි 15 (ජාතික පාසල, සුපිරි වෙළඳසැල, දුම්රිය ස්ථානය, මූලික රෝහල, බැංකු)

👉වරකාපොල නගරයට විනාඩි 15 (සුපිරි වෙළඳසැල, මුලික රෝහල, බැංකු)

👉දන්ඕවිට විනාඩි 10 (මහනුවර පාර)

👉අඹේපුස්ස දුම්රිය ස්ථානයට විනාඩි 05 යි

👉කීනදනිය මහා විද්‍යාලයට විනාඩි 05 යි
👉පැහැදිලි ඔප්පු
👉පොල් ගස් 07ක්
👉කොස් ගස් 03

අමතන්න: +94760448765 රංජනී
+94765425150 රත්නායක

************************************************************************************************

LAND FOR SALE MIRIGAMA WARAKAPOLA ROAD (BOTHALE)

👉 Price: 15 lakhs (Negotiable)
👉25 Perches
👉15 min to Central highway entrance mirigama(Vilwatta)
👉10 min to mirigama town(National school,Supermarket,Railway station,Base hospital,Banks)
👉10 min to Warakapola town (Super market, Base hospital,Banks)
10 min to Danovita (kandy road)
👉03 min to Ambepussa railway station
👉03 min to keenaddniya maha vidyalaya
👉Clear deeds
👉07 Coconut trees
👉03 Jack fruit trees

Contact: +94760448765 Ranjani
+94765425150 Rathnayaka

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම