-මීරිගම වරකාපොල පාර 1වෙනි පටුම…

, , Leave a comment

-මීරිගම වරකාපොල පාර 1වෙනි පටුමගෙහි, නගරයේ සිට මීටර් 250ක් පමණ දුරින් පිහිටා ඇත.
-ඉදිවන අධිවේගී මාර්ගයට 1kmක් පමණ දුරින්
-Sampath Bank, Commercial Bank, HNB, Seylan Bank, RDB, NSB යන බැංකු සියල්ලටම ඉතාමත් ආසන්නයෙන්
-Cargills Food city, People’s Leasing ඇතුලු අනෙකුත් වැදගත් ආයතන සියල්ලටම ආසන්නයෙන්
-පර්චස් 20ක තැනිතලා ඉඩම (පොල් සහ ගම්මිරිස් බෝග වගාවන් සහිතව)
-නිරවුල් ඔප්පු සහිත පාරම්පරික ඉඩමකි

-250m walking distance from the Mirigama main town
-All the banks including Sampath bank, Commercial bank, HNB, Seylan, NSB, RDB close to the place
-Around 1km distance to Highway entrance
-20 perches land with Coconut and Pepper crops
-Land with Electricity and water lines
-Highly commercial area with clear deed

☎️ Contact – 077 6873137/ 0711775027

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම