මීරිගම වලව් වත්තේ පර්චස් 20 ක්…

, , Leave a comment

මීරිගම වලව් වත්තේ පර්චස් 20 ක් විකිණීමට ඇත. දුම්රිය පලට මීටර 100 යි.තැනිතලා හතරැස් ඉඩම.
විමසීම 0717343493
34/1 මීගමුව පාර .මීරිගම.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම