මීරිගම වාණිජ සංකීර්ණයේ උඩුමහලෙ…

, , Leave a comment

මීරිගම වාණිජ සංකීර්ණයේ උඩුමහලෙහි අංග සම්පූර්ණ කඩ කාමරයක් බදු දීමට ඇත.

📞 විමසීම් – 0721919841

✅ CCTV Camera සවිකර ඇත.
✅ දොර සහිත කොටස Tempered Glass වලින් නිමවා ඇත.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම