මීරිගම විජයරජදහනේ ඇති මේ කඩ කා…

, , Leave a comment

මීරිගම විජයරජදහනේ ඇති මේ කඩ කාමරය බදු දීමට තිබේ. සියලු පහසුකම්
* නානකාමර
*වාහන නවතා තැබීමට හැකි ඉඩකඩ
* ආරක්ෂිතව බව
*මාසික කුලිය 12000කි.
තවදුරටත් විස්තර දැන ගැනීමට පහත අංකයට ඇමතුමක් දෙන්න.
0719678221

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම