මීරිගම විජයරජදහන සියලු පහසුකම්…

, , Leave a comment

මීරිගම විජයරජදහන සියලු පහසුකම් සහිත නිවස සහ ව්‍යාපාරික වටිනාකමක් ඇති ගොඩනැගිලි දෙක⭐ ඉතා අඩු මිලට ⭐ඉක්මනින් විකිණේ මිලගනන් සාගච්චා කර ගත හැකිය
☎0767534520

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම