මීරිගම – විල්වත්ත අතර අදාහනාගා…

, , Leave a comment

මීරිගම – විල්වත්ත අතර අදාහනාගාරය ඉදිරිපස වන්ගුව

සියලුදෙනාම පරිස්සමෙන් ගමන් කරන්න.විල්වත්ත දෙස සිට මීරිගමට ගමන් ගන්නා වාහන මෙම වල මගහැරීමට යාමේදී අනතුරක් සිදුවිය හැක.

හැකි ඉක්මනින් මෙයට පිලියමක් ලබා දෙන්න.
ස්තූතියි ..

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම