මීරිගම විල්වත්ත ප්‍රදේශයේ නිවස…

, , Leave a comment

මීරිගම විල්වත්ත ප්‍රදේශයේ නිවසක් කුලියට

කාමර 03
සාලය/කුස්සි/නිවස තුල වැසිකිලි පහසුකම්/ගරාජය
ලිං ජලය
විදුලිය
දුරකතන පහසුකම්

විල්වත්ත දුම්රියපලට මීටර 100ක පමණ දුර
මීරිගම රජයේ රෝහලට මීටර 150ක පමණ දුර

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා : 0714224204 අමතන්න

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම