මීරිගම #විල්වත්ත බෝගහහේන පාර…..

, , Leave a comment

මීරිගම #විල්වත්ත බෝගහහේන පාර..
දැඩි අවදානම් සහගත මාර්ගයක් බවට පත්ව ඇත..
අනතුරක් අත ලඟ..
බලධාරීන් ගේ අවධානය කඩිනමින් යොමුවේවා!!!

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම