මීරිගම විවිධ සේවා සමුපකාර සමිත…

, , Leave a comment

මීරිගම විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය- මඩබාවිට ප්‍රාදේශිකය

බඩුවල M F date එක නැ
Expire date එක නැ
මිලක් ගහල නැ
අදාල බලධාරීන්ගේ නෙත ගැටේවා
කඩෙන් ගන්න බඩු වලට bill එකක්වත් දෙන්නෙ නැ

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම